DogMania 2021

จัดกิจกรรมโดย : Long Life Long Run
ร่วมบริจาคให้กับ : สุนัข และแมวจรจัดข้อมูลงานวิ่งนี้และทุกๆงานวิ่งบนเว็บไซต์ werunto.com เป็นข้อมูลจำลองเพื่อใช้สำหรับทดสอบเท่านั้นเท่านั้น ทุกงานไม่ใช่งานวิ่งที่จัดขึ้นจริง กรุณาอย่าสมัครและโอนเงินทุกกรณี !


เหรียญที่ระลึก

เหรียญที่ระลึก


เสื้อที่ระลึก

เสื้อที่ระลึก

ขนาดเสื้อที่ระลึก

ขนาดเสื้อที่ระลึก

หน้ากากผ้า

หน้ากากผ้า

กระเป๋าที่ระลึก

กระเป๋าที่ระลึก


จัดส่งรางวัล

เริ่มจัดส่ง ตั้งแต่ 7 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยจะดำเนินการภายใน 1 สัปดาห์ หลังส่งผลวิ่งครบระยะ (หรือ หลังสมัคร กรณี แพคเกจ C)

กำหนดการ

รายละเอียด วัน – เวลา
เปิดรับสมัคร 21 พฤษภาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564
ทำกิจกรรม 21 มิถุนายน 2564 - 7 สิงหาคม 2564
ส่งผลกิจกรรม 21 มิถุนายน 2564 - 7 สิงหาคม 2564

E-BIB

E-BIB

E-CER

E-CER