วีรัน วิ่งเพื่อน้องชุมชนบ้านอมก๋อย

จัดกิจกรรมโดย : ชุมชนบ้านอมก๋อย
ร่วมบริจาคให้กับ : โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย


ข้อมูลงานวิ่งนี้และทุกๆงานวิ่งบนเว็บไซต์ werunto.com เป็นข้อมูลจำลองเพื่อใช้สำหรับทดสอบเท่านั้นเท่านั้น ทุกงานไม่ใช่งานวิ่งที่จัดขึ้นจริง กรุณาอย่าสมัครและโอนเงินทุกกรณี !

วิ่งเพื่อน้องชุมชนบ้านอมก๋อย

Virtual Run (อยู่ที่ไหนก็วิ่งได้)

 • สะสมระยะ 1 เดือน (17 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2564)
 • ประกาศผล 18 มีนาคม 2564

“มากกว่าวิ่ง คือ การแบ่งปัน” เข้าร่วมวิ่งเพื่อน้องชุมชนบ้านอมก๋อย เพื่อสมทบทุนสร้างสนามเด็กเล่นให้เด็ก ๆ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย

ประเภทการแข่งขันและค่าสมัคร

ค่าสมัคร

 • Package A ราคา 450 บาท (เสื้อ finisher+เหรียญที่ระลึก)
 • Package B ราคา 350 บาท (เสื้อ finisher)
 • Package C ราคา 250 บาท (เหรียญที่ระลึก)

ประเภทการแข่งขัน

 • ระยะ 46 กิโลเมตร
 • ระยะ 92 กิโลเมตร

รายละเอียดกิจกรรม

กำหนดการ

 • วิ่งสะสมระยะ 1 เดือน (17 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2564)
 • ประกาศผล 18 มีนาคม 2564

การแข่งขันหรือรางวัล

 • ระยะ 46 KM 50ท่านแรกที่ส่งผลการวิ่งครบตามระยะที่กำหนด รับกระเป๋าคาดเอว
 • ระยะ 92 KM ท่านแรกที่ส่งผลการวิ่งครบตามระยะที่กำหนด รับรองเท้าวิ่ง มูลค่า 3,000 บาท
 • เงื่อนไขการรับรางวัลเป็นไปตามที่ผู้จัดกำหนด*
เหรียญที่ระลึก

เหรียญที่ระลึก

เสื้อ FINISHER 92 KM

เสื้อ FINISHER 92 KM

เสื้อ FINISHER 46 KM

เสื้อ FINISHER 46 KM


จัดส่งรางวัล

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

กำหนดการ

รายละเอียด วัน – เวลา
เปิดรับสมัคร 3 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2564
ทำกิจกรรม 17 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2564
ส่งผลกิจกรรม 17 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2564

E-BIB

E-BIB

E-CER

E-CER

สอบถามรายละเอียด

Official Facebook : โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย

สอบถามข้อมูลทั่วไป (ผู้จัดการแข่งขัน)

สอบถามเกี่ยวกับการสมัคร (รันลา)

(จันทร์ - ศุกร์ 10:00 - 17:00)

⏱ การส่งผลกิจกรรม

การส่งผลกิจกรรมสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อ

 1. นักกีฬาสมัครและได้รับการยืนยันการสมัครเป็นที่เรียบร้อย
 2. อยู่ในช่วงที่ผู้จัดกำหนดให้ส่งผลกิจกรรม
 3. ล็อกอินด้วยแอคเคาน์เดียวกับที่ใช้สมัครร่วมกิจกรรม

จะทำอย่างไรเมื่อต้องการส่งผลกิจกรรม

 1. เข้าไปที่ สถานะและประวัติการสมัคร (มุมบนขวาของหน้าเว็บไซต์นี้) หรือ คลิกที่นี่
 2. เข้าไปที่ “ดูรายละเอียด” ของกิจกรรมที่ต้องการส่งผลวิ่ง
 3. เลือกรายชื่อที่ต้องการส่งผล กดที่ “ส่งผลการทำกิจกรรม”
 4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมแนบรูปหลักฐานการทำกิจกรรม หรือถ่ายภาพหน้าจอแอพพลิเคชั่นที่ใช้บันทึกผลกิจกรรม
 5. ตรวจเช็คข้อมูลอีกครั้ง จากนั้นกดที่ “ส่งข้อมูล”
 6. รอตรวจสอบจากทางจัดกิจกรรม

เมื่อส่งผลครบตามแต่ละกิจกรรมกำหนด จะทยอยส่งหรือส่งทีเดียวเลยก็ได้ เมื่อทางผู้จัดกิจกรรมยืนยันการส่งผลกิจกรรม ก็ถือว่าท่านทำ Challenge สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นรอรับรางวัลตามกำหนดการได้เลย