ไทยยังรัน 2021

จัดกิจกรรมโดย : Blacklight Café
ร่วมบริจาคให้กับ : นักทอผ้าขาวม้า” ที่หมู่บ้านหนองเขื่อนช้าง จังหวัดมหาสารคาม


ข้อมูลงานวิ่งนี้และทุกๆงานวิ่งบนเว็บไซต์ werunto.com เป็นข้อมูลจำลองเพื่อใช้สำหรับทดสอบเท่านั้นเท่านั้น ทุกงานไม่ใช่งานวิ่งที่จัดขึ้นจริง กรุณาอย่าสมัครและโอนเงินทุกกรณี !

จุดเริ่มต้นเล็กๆ ของ ”นักวิ่ง” ที่จะทำให้พลังของการวิ่งจากหนึ่งเป็นสิบจากสิบสู่ “นักทอผ้าขาวม้า” ที่หมู่บ้านหนองเขื่อนช้าง จังหวัดมหาสารคาม

ครั้งนี้เราอยากท้านักวิ่ง มาวิ่งชนะใจตัวเองก้าวเข้าสู่ปี 2021 ด้วยเส้นชัย 21 กิโลเมตร ทำให้ได้! เพราะเส้นชัยนี้มีผ้าขาวม้าหมักโคลนที่ถักทอเป็นผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่ ฝีมือทอจากชุมชน ที่มีความถนัดด้านการทอผ้ามายาวนานกว่า 32 ปี (ก่อตั้งปี 2531)

พร้อมกับเสื้อ 21KM FINISHER ที่ออกแบบเฉพาะตัวมีส่วนผสมของลายผ้าขาวม้าและความเป็นนัก FINISHER ด้วยระยะทาง 21 กิโลเมตร

การออกไปวิ่งครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่จะเอาชนะใจตัวเองต้อนรับปี 2021 และเป็นการส่งต่อไปถึงชัยชนะของคนที่ทำอาชีพทอผ้าในชุมชนเล็กๆ แห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามที่ชื่อว่าหนองเขื่อนช้างอีกด้วย

ขอให้การวิ่งและอาชีพของคนไทยในปี 2021 เป็นปีแห่งพลังและฝ่าฟันกับเรื่องราวต่างๆ กลับมายืนยิ้มอยู่หน้าเส้นชัยของตัวเอง เป็นความสุขที่อยากให้เกิดขึ้นอีกครั้ง 3 2 1 RUN!!!


ประเภท
PACKAGE A : เสื้อที่ระลึก + CERTIFICATE

299 บาท

PACKAGE B : ผ้าพันคอหมักโคลน + CERTIFICATE

299 บาท

PACKAGE C : ผ้าพันคอหมักโคลน + เสื้อที่ระลึก + CERTIFICATE

399 บาท

PACKAGE D : ผ้าคลุมไหล่หมักโคลน + CERTIFICATE

599 บาท

PACKAGE E : ผ้าคลุมไหล่หมักโคลน + เสื้อที่ระลึก + CERTIFICATE

699 บาท
จัดส่งรางวัล

ตั้งแต่ 27 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

กำหนดการ

รายละเอียด วัน – เวลา
เปิดรับสมัคร 12 ธันวาคม 2563 - 12 มีนาคม 2564
ทำกิจกรรม 12 ธันวาคม 2563 - 27 มีนาคม 2564
ส่งผลกิจกรรม 12 ธันวาคม 2563 - 27 มีนาคม 2564

ติดต่อสอบถาม

Official Facebook : วิ่งแล้วกลับบ้านได้ Virtual Run

สอบถามข้อมูลทั่วไป (ผู้จัดการแข่งขัน)