WE VIRTUAL RUN 2021

จัดกิจกรรมโดย : สายการบินไทยสมายล์ (WE) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ร่วมบริจาคให้กับ : มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร


ข้อมูลงานวิ่งนี้และทุกๆงานวิ่งบนเว็บไซต์ werunto.com เป็นข้อมูลจำลองเพื่อใช้สำหรับทดสอบเท่านั้นเท่านั้น ทุกงานไม่ใช่งานวิ่งที่จัดขึ้นจริง กรุณาอย่าสมัครและโอนเงินทุกกรณี !

WE Virtual Run 2021 งานวิ่ง Virtual Run ครั้งแรก แบบการกุศล ของสายการบินไทยสมายล์ (WE) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) จัดวิ่งเพื่อร่วมสนับสนุนเงินบริจาค โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMC Hospital) ผู้นำในการรักษาและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ของคนไทยเพื่อคนไทยทุกคน

 

ระยะวิ่ง

 1. วิ่งสะสมระยะทาง 10 กิโลเมตร
 2. วิ่งสะสมระยะทาง 21 กิโลเมตร
 3. วิ่งสะสมระยะทาง 42 กิโลเมตร
 4. VIP
 5. ผู้สนใจรับเสื้อที่ระลึกงานวิ่งเท่านั้น
 6. นักเรียน / นักศึกษา ทุกสถาบันการศึกษา

ค่าสมัคร

 1. วิ่งสะสมระยะทาง 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 495 บาท
 2. วิ่งสะสมระยะทาง 21 กิโลเมตร ค่าสมัคร 595 บาท
 3. วิ่งสะสมระยะทาง 42 กิโลเมตร ค่าสมัคร 695 บาท
 4. VIP ค่าสมัคร 2,000 บาท
 5. ผู้สนใจรับเสื้อที่ระลึกงานวิ่งเท่านั้น ค่าสมัคร 495 บาท
 6. นักเรียน/นักศึกษา ทุกสถาบันการศึกษา ค่าสมัคร 250 บาท สำหรับวิ่งสะสมระยะทาง 10 กิโลเมตร (ระยะทางเดียวเท่านั้น) 

 

 

การจัดส่งของที่ระลึก 

- ค่าจัดส่งของที่ระลึก 45 บาท

- ผู้สมัครตั้งแต่ 10 เม.ย.-15 พ.ค. 64  จัดส่งของ 15 มิ.ย. 64 (ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน)

- ผู้สมัครตั้งแต่ 16 พ.ค.- 20 มิ.ย. 64  จัดส่งของ 27 ก.ค. 64 (ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน)

กติกา

 1.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถเดิน-วิ่งตามระยะทางที่สมัคร ณ ที่ใด เมื่อไร
   เวลาใดก็ได้ ทั้งในร่มหรือกลางแจ้ง
 2.  บันทึกผลขณะทิ่เดิน-วิ่ง ผ่านแอปพลิเคชัน ที่สามารถบันทึกระยะทางการวิ่งได้
 3.  บันทึกภาพหน้าจอแสดงผลการเดิน-วิ่งจากแอปพลิเคชันที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือกใช้ และส่งผลบันทึกการเดิน-วิ่งผ่านระบบ Thai Run
 4.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รอรับรางวัล และของที่ระลึก หลังสิ้นสุดกิจกรรมการเดิน-วิ่ง ตามที่กำหนด

รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
          ผู้สมัครวิ่ง ระยะทาง 42 กิโลเมตร ที่วิ่งระยะทางสะสมได้มากที่สุด 10 อันดับแรก รับรางวัล ดังนี้

 • อันดับที่ 1 รางวัลบัตรโดยสารเครื่องบิน สายการบินไทยสมายล์ เส้นทางบินภายในประเทศ (ไป/กลับ) 2 ที่นั่ง จำนวน 1 รางวัล
 • อันดับที่ 2 รางวัลโมเดลเครื่องบินไทยสมายล์ ขนาด 1:150 จำนวน 1 รางวัล
 • อันดับที่ 3 รางวัลหมอนผ้าห่มไทยสมายล์ จำนวน 1 รางวัล
 • อันดับที่ 4-10 รางวัลแก้วน้ำสแตนเลสไทยสมายล์ จำนวน 7 รางวัล

หมายเหตุ

- ทีมงาน WE Virtual Run ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการส่งผลวิ่ง เพื่อสะสมระยะทาง ที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง หรือไม่สามารถพิสูจน์หลักฐานที่ใช้แสดงผลการวิ่งได้แน่ชัด  
- ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและกติกาของกิจกรรมอย่างถูกต้อง และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัล หากผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกติกา
** ทั้งนี้ ให้ถือคำตัดสินของทีมงาน WE Virtual Run 2021 เป็นที่สิ้นสุด