Niyomthai Virtual Run 2021

จัดกิจกรรมโดย : สมาคมนิยมไทย
ร่วมบริจาคให้กับ : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาในพระราชูปถัมภ์ฯ


ข้อมูลงานวิ่งนี้และทุกๆงานวิ่งบนเว็บไซต์ werunto.com เป็นข้อมูลจำลองเพื่อใช้สำหรับทดสอบเท่านั้นเท่านั้น ทุกงานไม่ใช่งานวิ่งที่จัดขึ้นจริง กรุณาอย่าสมัครและโอนเงินทุกกรณี !

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันประเทศต่างๆ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 2019 ทั้งด้านทุนทรัพย์ การดาเนินชีวิต และด้านสุขภาพ ทางสมาคมนิยมไทยจึงได้จัดโครงการวิ่งการกุศล Niyomthai Virtual Run 2021 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนคนไทยได้ออกกาลังกายเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้คนในสังคมไทยได้มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยรายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่ง มอบเป็นค่าอาหาร 3 มื้อให้กับเด็กกาพร้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาในพระราชูปถัมภ์ฯ

ชวนคนไทยร่วมปันน้ำใจ จะวิ่งที่ไหน เมื่อไร ก็ได้บุญ ร่วมบริจาคได้ที่ http://niyomthai.or.th/


การสมัคร

กรณีที่ไม่ต้องการกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้กรอก เลขศูนย์ (0) จำนวน 13 ตัว


ประเภท
Package A : ไม่ต้องส่งผลวิ่ง

450 บาท

Package B : สะสมระยะ 21 กม.

550 บาท

Package VIP A : ไม่ต้องส่งผลวิ่ง

1,200 บาท

Package VIP B : สะสมระยะ 21 กม.

1,000 บาท


รางวัลการแข่งขัน

รางวัลการแข่งขัน

วิ่งเก็บระยะ 21 กิโลเมตร

 • แบบบุคคลทั่วไป

  • ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1 - 3 แยกประเภทชายหญิง แบ่งกลุ่มอายุ 3 ช่วง (ต่ำกว่า 40 ปี / 40 - 60 ปี และมากกว่า 60 ปี)
 • แบบ VIP

  • ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1 - 3 แยกประเภทชายหญิง ไม่แบ่งกลุ่มอายุ

ประกวดภาพถ่ายเซลฟี่

 • รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 - 3

เกณฑ์การประกวดเซลฟี่

 1. ต้องเป็นภาพถ่ายในสถานที่จริงที่ผู้สมัครวิ่งสะสมระยะทางในงานวิ่ง Niyomthai Virtual Run 2021
 2. ในภาพต้องเห็น เลข E-BIB ของผู้สมัครวิ่งที่ได้รับอนุมัติจากการดาวน์โหลดในการสมัครวิ่งในงาน Niyomthai Virtual Run 2021
 3. เป็นภาพที่สร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกายให้กับบุคคลอื่นๆ
 4. ผู้สมัครวิ่งสะสมระยะทาง 1 คนมีสิทธิ์ส่งภาพได้ไม่เกิน 3 ภาพ เท่านั้น

ส่งผลการประกวดภาพถ่ายเซลฟี่ จะใช้ระบบเดียวกับการส่งผลการวิ่ง โดยนักวิ่งต้องใส่ ข้อความ "ประกวดภาพเซลฟี่" ตรงช่องหมายเหตุ และทำการกรอกข้อมูลการวิ่งของนักวิ่งให้ครบถ้วน ส่งผล ที่นี่

หมายเหตุ การตัดสิ้นของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รวมรางวัลทั้งสิ้น 27 รางวัล

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


เหรียญที่ระลึก

เหรียญที่ระลึก


เสื้อที่ระลึก

เสื้อที่ระลึก

T-SHIRT SIZE
SIZE รอบอก (นิ้ว) ความยาว (นิ้ว)
SS 34" 25"
S 36" 26"
M 38" 27"
L 40" 28"
XL 42" 29"
2XL 44" 30"
3XL 46" 31"
4XL 48" 32"
5XL 50" 32.5"
6XL 52" 33"
7XL 54" 33.5"
8XL 56" 34"

ไซส์ตั้งแต่ 5XL ขึ้นไป บวกเงินเพิ่ม 40 บาท


จัดส่งรางวัล

ของขวัญจับฉลาก เสื้อวิ่ง และเหรียญวิ่ง จะจัดส่งตั้งแต่ 10 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป

กำหนดการ

รายละเอียด วัน – เวลา
เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2563 - 7 กุมภาพันธ์ 2564
ทำกิจกรรม 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
ส่งผลกิจกรรม 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 5 มีนาคม 2564

e-BiB

e-BiB

e-Certificate

e-Certificate

สอบถามรายละเอียดได้ที่

Official Facebook : โครงการวิ่งการกุศล '' Niyomthai Virtual Run ๒๐๒๑''

สอบถามข้อมูลทั่วไป (ผู้จัดการแข่งขัน)